Ple: Sessió de juny

Hora: 16:00h politica

Ordre del dia del ple ordinari del mes de juny

DESPATX D’OFICI
1.- Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple de data 15 de maig de 2017.

DESPATX INSTITUCIONAL
2.- Dació de compte d’escrit de renúncia d’un regidor.

MOCIONS D’ALCALDIA
3.- Proposta de subsanació d’errada material i creació lloc de treball de personal eventual sense alteració del Pressupost general municipal.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
4.- Dació de compte d’acords i punts tractats als Consells de Barri.

5.- Dació de compte de designació parcial de representants de les entitats i associacions de veïns en els Consells de Barri.

6.- Proposta de canvi parcial de representants polítics en els Consells de Barri.

ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA
Medi Ambient
7.- Proposta de resolució del procediment obert per a l’adjudicació de la concessió de l’ús privatiu i explotació agropecuària de la finca de Can Monmany de Valldoreix (Exp. 20/2016).

8.- Proposta d’acord d’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal sobre la protecció i la tinença responsable d’animals a Sant Cugat del Vallès.

PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
9.- Proposta per a la cessió d’ús temporal de local a l’Agrupament Escolta la Floresta dels Escoltes Catalans (EC).

URBANISME, ECONOMIA I HISENDA
10.- Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del PGM a l’àmbit de la Torre Negra de Sant Cugat del Vallès (Expedient núm. 83004/16).

11.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del PGM a l’entorn de les Cases dels Mestres a l’àmbit de la Floresta. (Expedient núm. 83002/17).

12.- Proposta de verificació de text refós de la modificació puntual del PGM a l’àmbit del Parc Ramon Barnils i altres del municipi per a la implantació de nous equipaments municipals. (Expedient núm. 83006/16).

Economia i Hisenda
13.- Dació de compte dels informes de la tresorera de l’Ajuntament i dels responsables financers de PROMUSA i EPEL Cugat.cat pel primer trimestre de 2017 relatiu al compliment de la Llei 15/2010 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat.

14.- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació número 19 del Pressupost de l’Ajuntament, propostes de ratificació i aprovació de la 2a modificació de l’IGEPESI, de la 2a modificació del Patronat Municipal d’Educació (PME) per a l’exercici 2017 i de la rectificació del saldo inicial de drets pendents de cobrament d’exercicis tancats del Pressupost del PME.

15.- Proposta d’acord d’aprovació de preus públics d’aparcaments municipals vigilats (Grup VII) per a la resta de l’exercici 2017.

16.- Pla Estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès període 2017-2019.

POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÉS SOCIAL I HABITATGE
17.- Dació de compte de l’execució del 0,7% del Pressupost municipal destinat a cooperació i solidaritat internacional l’any 2016.

PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN OBERT
18.- Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Codi de Conducta dels membres electius i del personal directiu.

Comerç
19.- Proposta d’autorització de traspàs dels drets concessionals de les parades 1.12) i 1.13) del mercat municipal Torre Blanca.

MOCIONS INSTITUCIONALS
20.- Moció institucional per elaborar un cens de solars sense edificar i d’edificis ruïnosos a Sant Cugat del Vallès.

21.- Moció institucional per a elaborar un protocol de conservació i rehabilitació de les masies de Sant Cugat.

22.- Moció institucional sobre la protecció del Bosc de Volpelleres.

23.- Moció institucional per a la creació d’una Bústia Ètica de denúncia de la corrupció i males pràctiques públiques.

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS
24.- Moció conjunta dels grups municipals d’ICV-EUiA, PDeCAT-Demòcrates i ERC-MES en defensa de l’autonomia local davant els Pressupostos generals de l’Estat de 2017.

25.- Moció conjunta dels grups municipals de la CUP-PC i ICV-EUiA en nom de la Xarxa de Suport del Casal de Joves 'La Xesca' en suport a l’existència d’espais d’apoderament pel jovent de la ciutat.

26.- Moció conjunta dels grups municipals del Partit Popular i Cs per adequar els senyals de trànsit a la normativa vigent.

27.- Moció conjunta dels grups municipals del PDeCAT-Demòcrates i PSC per elaborar la Llei de transició energètica, que permeti a les energies renovables desenvolupar-se adequadament i atorgui al sector un marc normatiu transparent i equilibrat.

28.- Moció conjunta dels grups municipals del PSC i PDeCAT-Demòcrates per millorar el control de les contractacions i les condicions laborals.

29.- Moció del grup municipal de Cs per a la millora en la gestió del servei que presta l’empresa concessionària del pàrquing de Can Quitèria.

30.- Moció del regidor no adscrit Sr. Dimitri Defranc sobre la millora i cura de la fauna acompanyant de Sant Cugat, el seu pool genètic i salut de l’entorn.

31.- Moció del grup municipal d’ERC-MES per exigir a Germà Gordó la renúncia al seu escó del Parlament de Catalunya.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
32.- Precs, preguntes i interpel·lacions.

Data: dilluns, 19/jun/17, 16:00h
Lloc: Ajuntament (Sala de Plens)
Organitza: Ajuntament

  • Comparteix:


Aconsegueix els vídeos de Cugat TV en DVD

Mira el catàleg de la Botiga de cugat.cat