Junta de ve飊s de l'EMD de Valldoreix

Hora: 19:00h politica

Convocat騬ia a la sessi plen鄏ia ordin鄏ia del 23 de novembre

Ordre del dia
1. Aprovaci de l抏sborrany de l抋cta del ple ordinari del dia 13 de juliol de 2017, i del ple extraordinari del dia 25 d抩ctubre de 2017.
2. Mocions i propostes presentades pels grups al ple.
A) Moci institucional per iniciar un proc閟 amb l抩bjectiu d抜ncrementar l掹s del programari lliure a tots els 鄊bits de l扐dministraci Local.
B) Moci del grup d扙RC sobre la lluita contra la sida i per fer front a l抏stigma i la discriminaci relacionat a l抏pid鑝ia del VIH.
C) Moci del grup d扙RC en motiu del dia contra la viol鑞cia envers les dones.
D) Moci del grup d扙RC per millorar l抋cc閟 a la informaci dels c鄏recs electes de l扙MD.

3. Donar compte dels Decrets de contractaci, des del dia 1 de setembre de 2017 fins al 31 d抩ctubre de 2017.

4. Aprovaci de la Modificaci pressupost鄏ia n鷐. 7/2017.

5. Proposta de Modificaci de l扐nnex I del Conveni Col穕ectiu de les condicions de treball per al personal laboral de l扙MD de Valldoreix respecte de l抋dministrativa de serveis de cultura.

6. Donar compte de l抏xecuci del tercer trimestre del pressupost any 2017.

7. Donar compte de l抜nforme sobre els compliments de pagament del tercer trimestre de l any 2017, i el per韔de mitj de pagament.

8. Donar compte de les dades d抋valuaci dels objectius d抏stabilitat pressupost鄏ia i sostenibilitat del tercer trimestre de l抋ny 2017, remeses al Ministeri d扝isenda.

9. Prendre coneixement de la proposta del grup de Ciutadans de nomenament de Ana Cano Farr en substituci de la Sra. Susanna Casta Balcells.

10. Acci de govern.

11. Precs i preguntes.
A) Prec sobre l抜nfo del grup d扙RC
B) Precs i Preguntes del grup CUP-PC
1.- Pregunta sobre com est el Pla d扙quipaments.
2.- Pregunta com est el Projecte del C/ Mol (el darrer Ple s抙avia de suspendre) i la transcripci a 1:1000 del PGM.
3.- Pregunta sobre quan es far la presentaci als ve飊s de l扐vantprojecte de l扐vinguda Baixador.
4.- Prec: que es repinti immediatament les pintades nazis de la caseta del garden darrera dels lavabos. Quin control hi ha d抋ccessos?

Data: dijous, 23/nov/17, 19:00h
Lloc: EMD de Valldoreix (Rambla Moss鑞 Jacint Verdaguer, 185)
Organitza: EMD

  • Comparteix:

Aconsegueix els v韉eos de Cugat TV en DVD

Mira el cat鄉eg de la Botiga de cugat.cat