EN DIRECTE

Primera entrevista a l'alcaldessa Mireia Ingla

Primera entrevista a l'alcaldessa Mireia Ingla

DIMECRES, A LES 9 H | WWW.CUGAT.CAT, FACEBOOK LIVE I AL 91.5 FM

Ple: Sessió de febrer

Hora: 16:00h politica

Ordre del dia de ple ordinari del mes de febrer 2018

DESPATX D'OFICI
1.- Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta del Ple de data 22 de gener de 2018.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
2.- Dació de compte de designació parcial de representants de les entitats i associacions de veïns en els Consells de Barri.

3.- Proposta de canvi parcial de representant en els Consells de Barri.

URBANISME, ECONOMIA I HISENDA
Urbanisme
4.- Proposta d'aprovació provisional del Pla especial d'ordenació i concreció de l'ús de l'equipament ubicat a l'Avinguda de la Vall d'Or, número 16. (Expedient núm. 82001/16).

5.- Proposta de resolució expedient de recuperació d'ofici del bé immoble i parcel·la de domini públic municipal destinada a zona verda i ubicada a l'Avinguda de Can Montmany, número 16, de Sant Cugat del Vallès (Expedient 30716/2017: Decret 4371/2017).

Economia
6.- Dació de compte dels informes del tresorer de l'Ajuntament i dels responsables financers de PROMUSA i EPEL CUGAT.CAT pel quart trimestre de 2017 relatiu al compliment de la Llei 15/2010 per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat.

7.- Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació número 3 del Pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2018.

PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I GOVERN OBERT
8.- Proposta d'aprovació de la modificació de la plantilla de personal de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i societat de la Informació per a l'exercici 2018.

Comerç
9.- Proposta d'autorització de traspàs dels drets concessionals del local exterior núm. 11, del Mercat Municipal Torreblanca, destinat a l'activitat de perruqueria.

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS
10.- Moció conjunta d'urgència dels grups municipals de la CUP-PC, ERC-MES i ICV-EUiA per exigir explicacions sobre els nous casos de corrupció de CDC amb l'obra pública de Sant Cugat.

11.- Moció conjunta dels grups municipals de la CUP-PC, ERC-MES i ICV-EUiA per a la calendarització de les millores del servei de bus urbà de la Floresta.

12.- Moció conjunta dels grups municipals d'ERC-MES i ICV-EUiA per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions.

13.- Moció del grup municipal del PSC per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats.

14.- Moció conjunta dels grups municipals del PP i Cs per a la instal·lació d'un monument en record de les víctimes del terrorisme.

15.- Moció conjunta dels grups municipals d'ERC-MES i ICV-EUiA per tal que l'Observatori Sociològic de Sant Cugat generi dades sobre la realitat socioeconòmica de Sant Cugat.

16.- Moció del grup municipal de Ciutadans (Cs) a l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès demanant mesures per a les epidèmies de grip.

17.- Moció del grup municipal d'ICV-EUiA per a l'alliberament d'Ahed Tamimi, altres menors palestins i per a la ratificació dels convenis de dret internacional per part d'Israel.

18.- Moció del grup municipal d'ERC-MES per a la cessió gratuïta de l'ús de les instal·lacions esportives per a la realització de campus, casals i altres activitats similars.

19.- Moció del grup municipal de la CUP-PC per incorporar noves mesures per garantir la seguretat de les dones a l'espai públic a la nit mitjançant la implantació de la parada a demanda per les usuàries als autobusos públics del municipi.

20.- Moció del grup municipal del PSC-CP sobre el cofinançament de les escoles bressol municipals.

21.- Moció del grup municipal del PSC per donar suport a la vaga feminista 8 de març.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
22.- Precs, preguntes i interpel·lacions.

Data: dilluns, 19/feb/18, 16:00h
Lloc: Sala de plens de l'Ajuntament
Organitza: Ajuntament

  • Comparteix:

Aconsegueix els vídeos de Cugat TV en DVD

Mira el catàleg de la Botiga de cugat.cat