Junta de veïns de l'EMD de Valldoreix

Hora: 19:00h politica

Sessió plenària ordinària

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'esborrany de l'acta del ple extraordinari del dia 19 d'abril de 2018, del ple ordinari del dia 17 de maig de 2018, del ple extraordinari del dia 17 de maig de 2018 i del ple extraordinari del dia 15 de juny de 2018.

2. Mocions i propostes presentades pels grups al ple:
A) Moció institucional de suport al dret a morir dignament i a la despenalització de l'eutanàsia.
B) Moció institucional per uns espais d'oci lliures de violència masclista.
C) Moció del Grup Municipal de Ciutadans de suport a les reivindicacions dels treballadors del sector de venda no sedentària.
D) Moció institucional per la creació d'un pla d'igualtat per a la ciutadania de Valldoreix.

3. Donar compte dels Decrets de contractació, des del dia 1 de maig de 2018 al 10 de juliol de 2018.

4. Aprovació de la Modificació pressupostària núm. 6/2018.

5. Donar compte del Decret de Presidència de l'EMD de data 16 de juliol de 2018, de modificació del pla normatiu de l'EMD de Valldoreix durant l'any 2018.

6. Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del procediment participatiu dels Pressupostos participatius.

7. Aprovació Compte General del Pressupost any 2017.

8. Aprovació de l'Inventari de Béns a 31-12-2017.

9. Donar compte del Decret de Presidència de canvi del Cartipàs Municipal, nomenant Bernat Gisbert Vocal de l'Àrea de Serveis Generals.

10. Aprovar la dedicació parcial del 75 per cent a Bernat Gisbert Riba, i modificar les seves retribucions.

11. Donar la comptabilitat per exercir les tasques de responsable de l'Àrea de Formació de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, entre 10 i 15 hores setmanals, a Oriol Sales Campos, Tècnic d'Esports, Educació i Serveis Socials de l'EMD de Valldoreix.

12. Modificació de la concessió del transport públic consistent en la modificació del servei de les línies del transport públic V1, V3 i V4, per adaptar-les a la demanda.

13. Implantació sistema de vídeo actes per la redacció de les actes, i acordar el compromís de reformar el ROM.

14. Acció de govern.

15. Precs i preguntes.
A) Pregunta dels grups de la CUP-PC i ERC-MES
Quin propòsit, quins plans de futur i posicionament té el govern per haver actuat d'esquena a la ciutadania, havent validat un informe tècnic que ha anat a Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Cugat, on s'ha vinculat indegudament el projecte local de l'Avinguda Baixador, amb la subjectivat necessitat de realitzar grans projectes urbanístics estratègics derivats del PGM del 1976?

B) Prec dels grups de la CUP-PC i ERC-MES
1.- Es contrasti degudament amb un segon informe independent aquest informe tècnic que s'ha enviat a l'Ajuntament de Sant Cugat.
2.- Es faci pública tota la informació al respecte i les intencions del govern així com comparteixi la necessitat de realitzar autèntica participació ciutadana per a decidir sobre que es realitzi un vial del Camí del Bosc fins l'autopista i o l'enllaç a l'avinguda de Madrid.

C) Pregunta del grup d'ERC-MES
Atès que la moció que vam presentar al maig de 2017 per segregar les dades de l'observatori sociològic de Sant Cugat en clau valldoreixenca va ser rebutjada per l'equip de govern al·legant que aquesta iniciativa la posarien en marxa i que veuria la llum en breu i comprometent-se en Ple a desenvolupar aquesta iniciativa, després de més d'un any, quan es donarà compliment del seu compromís de dur a terme la segregació les dades de l'observatori sociològic de Sant Cugat en clau valldoreixenca? En quin grau d'execució està?

Data: dijous, 19/jul/18, 19:00h
Lloc: EMD de Valldoreix (Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185)
Organitza: EMD Valldoreix

  • Comparteix: