Junta de veïns de l'EMD de Valldoreix

Hora: 09:30h politica

Cugat Mèdia oferirà en 'streaming' la junta de veïns per Cugat.cat

Sessió plenària ordinària

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'esborrany de l'acta del ple ordinari del dia 26 de setembre de 2019.

2. Mocions i propostes presentades pels grups al ple.
A) Moció del grup municipal de Cs de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia.
B) Moció del grup municipal del PSC-CP per introduir a l'aplicació Valldoreix a la butxaca un geolocalitzador per les fotos que pengin els veïns i veïnes.
C) Moció del grup municipal d'ERC-MES per obtenir dades que ajudin a explicar la realitat social i econòmica de Valldoreix.
D) Moció del grup municipal de JuntsXSant Cugat (Valldoreix) per la no criminalització de l'independentisme.
E) Moció del grup municipal de CUP-PC per demanar la no adhesió al paquet elèctric de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), i per licitar directament l'energia incloent clàusules socials i ambientals en el Plec de condicions de la licitació.
F) Moció del grup municipal de CUP-PC per a la instal·lació de wc als espais adients de Valldoreix.

3. Donar compte dels Decrets de contractació, des del dia 11 de setembre de 2019 al dia 10 d'octubre de 2019 ambdós inclosos.

4. Sol·licitud de subvenció al PUOSC 2020-2024. Expedient 1260/2019.

5. Acord d'adhesió al contracte derivat de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les Entitats Locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local a l'empresa Endesa Energia, SAU. Expedient 1259/2019.

6. Donar compte del Decret de Presidència d'aprovació de les línies fonamentals del Pressupost any 2020. Expedient 1256/2019.

7. Modificació Pressupostària núm 9/2019. Expedient núm 1213/2018.

8. Retirar les al·legacions presentades a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a la Modificació del PGM als àmbits de la Floresta i Valldoreix, aprovades en el Ple de la Junta de Veïns de data 18 de juliol de 2019. Expedient núm 811/2019.

9. Acció de govern.

10. Precs i preguntes.
- Prec del grup d'ERC sobre quan es convocarà per fer la taula sobre habitatge.
- Prec dels grups d'ERC i PSC de quan es convocarà la taula de seguretat.
- Pregunta del grup de Ciutadans per saber com està el Projecte d'Urbanització de l'Avinguda del Baixador.

Data: dimarts, 22/oct/19, 09:30h
Lloc: EMD de Valldoreix (Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185)
Organitza: EMD Valldoreix

  • Comparteix:

Aconsegueix els vídeos de Cugat TV en DVD

Mira el catàleg de la Botiga de cugat.cat