PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'Acta del Ple extraordinari de data 4.12.2020.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DESPATX D'OFICI

Presentat per: Equip de govern