PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 142/2015 - Exp. 29487/2020 - Josel, S.L. - Resolució 13.04.2015 - Aprovació definitiva MpPGM als àmbits de Valldoreix i altres del municipi de Sant Cugat del Vallès.

Resultat: Dació de compte

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho