PLENS

Detall punt del ple

Verificació de text refós de la modificació puntual del Pla General Metropolità per la implementació de mesures per l'increment del parc d'habitatge protegit a Sant Cugat del Vallès. (Exp. núm. 32504/2018 - 83008/18).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Desenvolupament urbà i habitatge

Presentat per: Equip de governEscolta-ho