PLENS

Detall punt del ple

Dictamen per la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 5.580 de 13.12.2019 de compareixença municipal en el RCA núm. 535/2019 - Expedient 40650/2019.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Desenvolupament urbà i habitatge

Presentat per: Equip de governEscolta-ho