PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat del Vallès en relació a la protecció de l’arbrat en sòl urbà. (Expedient núm. 82002/16).

Resultat: Aprovat

14 vots a favor, una abstenció

Àmbit: URBANISME, ECONOMIA I HISENDAEscolta-ho