PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de Resolució d’Alcaldia núm. 2257/15 d’aprovació de la modificació de la Instrucció sobre integració de clàusules socials en els contractes de l’ajuntament.

Resultat: Pendent (no debatut)

Àmbit: ALCALDIA