PLENS

Detall punt del ple

Proposta de ratificació acord de la Junta de Govern Local de data 08.09.08, envers formulació d’al·legacions en recurs de reposició contra aprovació definitiva de la modificació del PGM per habitatges dotacionals per a joves.

Resultat: Aprovat

23 vots a favor
2 abstencions

Àmbit: Territori

Presentat per: Equip de Govern.Escolta-ho