PLENS

Detall punt del ple

Aprovació de l’avanç de la modificació puntual del Pla General Metropolità per a la supressió del Vial d'Enllaç a Valldoreix i altres del municipi. (Exp. núm. 83001/12).

Resultat: Aprovat

23 vots a favor i dues abstencions

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho