PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de la declaració d’impacte ambiental del projecte d’endegament de la riera de Can Borrull. (Exp. núm. 81002/09).

Resultat: Pendent (no debatut)

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho