PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’acord d’aprovació del Compte General de la Corporació, integrat pel de l’Ajuntament i els seus quatre Organismes Autònoms, així com del Compte anual de la Societat Municipal de capital íntegrament municipal PROMUSA

Resultat: Aprovat

16 a favor, 8 en contra, una abstenció

Àmbit: ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓEscolta-ho