PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació de delegació a la Junta de Govern Local de la competència sancionadora relativa a la comissió de faltes greus i molt greus en matèria de gossos perillosos i de faltes greus i molt greus

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: URBANISME, MOBILITAT I HABITATGEEscolta-ho