Junta de ve飊s de l'EMD de Valldoreix

Hora: 19:00h politica

La junta de ve飊s de Valldoreix, en 'streaming' al web de l'EMD i a Cugat.cat

Sessi plen鄏ia ordin鄏ia

ORDRE DEL DIA
1. Aprovaci de l'esborrany de l'acta del ple ordinari del dia 31 de gener de 2019 i del ple extraordinari del dia 7 de mar de 2019.

2. Mocions i propostes presentades pels grups al ple.
A) Moci del Grup CUP-PC de rebuig a la xenof騜ia i als atacs contra el centre de menors de Cal Ganxo-Castelldefels.

3. Donar compte dels Decrets de contractaci, des del dia 11 de gener de 2019 fins al dia 10 de mar de 2019 ambd髎 inclosos.

4. Donar compte de l'execuci del quart trimestre del pressupost any 2018.

5. Donar compte de l'informe sobre els compliments de pagament del quart trimestre de l'any 2018, i el per韔de mitj de pagament.

6. Donar compte de les dades d'avaluaci dels objectius d'estabilitat pressupost鄏ia i sostenibilitat del quart trimestre 2018, remeses al Ministeri d'Hisenda.

7. Donar compte del Decret de Presid鑞cia de l'EMD, de data 27 de febrer de 2019, d'aprovaci de la liquidaci del pressupost any 2018.

8. Donar compte de les inversions financerament sostenibles executades durant l'any 2018, i que es faci p鷅lic en el portal web.

9. Informar al Ple sobre els drets de dif韈il o impossible recaptaci, segons l'article 193 bis del Text ref髎 de la llei reguladora de les hisendes locals.

10. Donar compte del Decret, de data 1 de febrer de 2019, de Presid鑞cia de l'EMD de Valldoreix, d'aprovaci de la Modificaci pressupost鄏ia 3/2019 d'incorporaci del romanent afectat.

11. Aprovaci de la Modificaci pressupost鄏ia n鷐. 5/2019.

12. Donar compte del Decret, de data 8 de mar de 2019 , d'aprovaci del Marc Pressupostari dels exercicis 2019, 2020, 2021 i 2022.

13. Desestimaci del Recurs de Reposici interposat pel Sr. Miquel Diez Folch contra l'acord adoptat per la Junta de Ve飊s de data 31 de gener de 2019, d'aprovaci de la plantilla de personal de l'EMD.

14. Donar compte de l'informe dels reparaments de la secret鄏ia-interventora als efectes de l'article 218 de la Modificaci del Text Ref髎 de la llei de les Hisendes Locals, aprovat per la llei 27/3013, de racionalitzaci i sostenibilitat de l'Administraci P鷅lica.

15. Correcci de l'horari laboral de la Directora de l'Escola Bressol, de l'annex I de la Modificaci del Conveni Col穕ectiu de treball pel personal laboral de l'EMD de Valldoreix.

16. Acci de govern.

17. Precs i preguntes.

1.- Preguntes del grup municipal d'ERC-MES per al ple de la junta de ve飊s de mar de 2019
Primera:
At鑣 que al ple de setembre de 2015 vam aprovar una moci de suport a les persones refugiades de la guerra de S韗ia i declarar-nos ciutat acollidora

Ens poden informar quines passes ha fet el govern de l'EMD per donar compliment a aquest acord de ple?

Segona:
At鑣 que al mateix ple de setembre de 2015 vam aprovar una moci per a l'actuaci en la neteja de les rieres de Valldoreix.

Ens poden informar quin 閟 l'estat actual d'aquesta riera i, per tant, quin 閟 el grau de compliment a aquest acord de ple?

Tercera:
At鑣 que al ple de mar de 2016 vam aprovar una moci per a la revisi dels sentits dels carrers del sector Rossinyol i Gafarr.

Ens poden informar quines passes ha fet el govern de l'EMD per donar compliment a aquest acord de ple i quin ha estat la soluci pactada entre govern, oposici, i representants dels ve飊s de la zona?

Quarta:
At鑣 que al ple de maig de 2016 vam aprovar una moci per la correcta senyalitzaci a Valldoreix.

Ens poden informar quines passes ha fet el govern de l'EMD per donar compliment a aquests acords de ple?

Cinquena:
At鑣 que al ple de setembre de 2016 vam aprovar una moci per l'adhesi de l'EMD de Valldoreix a la campanya 'No puc esperar'.

Ens poden informar quines passes ha fet el govern de l'EMD per donar compliment a aquests acords de ple? Tenim l'identificatiu a l'entrada de l'EMD per identificar-nos com a espai que forma part de la campanya 'No puc esperar'?

Sisena:
At鑣 que al ple de maig de 2017 vam aprovar una moci a la creaci d'una b鷖tia d'鑤ica de den鷑cia de la corrupci i males pr郼tiques p鷅liques.

Setena:
At鑣 que al ple de novembre de 2017 vam aprovar una moci de lluita contra la sida i per fer front a l'estigma i la discriminaci relacionat a l'epid鑝ia del VIH.

Ens poden informar quines passes ha fet el govern de l'EMD per donar compliment als acord de ple d'aquesta moci?

2.- Preguntes al ple del dia 21 de mar de 2019 per part del grup CUP-PC
Instal穕aci de c鄊eres i el dron:
- Calendari sobre la despesa aprovada
- Que s'est fent, accions concretes
- Quan costar la instal穕aci, el material i el manteniment

Seguretat, demanar als Mossos i Policia Local:
- Fins quan estar el dispositiu especial implantat fa uns mesos a Valldoreix
- Com reverteix a Valldoreix els 730.000 euros que anualment es paguen a Sant Cugat en concepte de Seguretat

Info-Valldoreix:
- Quin cost ha tingut i per qu s'ha canviat el format

Data: dijous, 21/mar, 19:00h
Lloc: EMD de Valldoreix (Rambla Moss鑞 Jacint Verdaguer, 185)
Organitza: EMD Valldoreix

  • Comparteix:

Aconsegueix els v韉eos de Cugat TV en DVD

Mira el cat鄉eg de la Botiga de cugat.cat