Ple: Sessió de juliol

Hora: 16:00h politica

Pots seguir el ple municipal en directe a www.cugat.cat i Facebook live

Ordre del dia de ple ordinari del mes de juliol de 2019

DESPATX D'OFICI
1.- Proposta d'aprovació dels esborranys de les actes dels Plens de dates 15 de juny i 4 de juliol de 2019.

2.- Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d'alcaldia així com els dels organismes autònoms del Patronat Municipal d'Educació i de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI).

PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT
3.- Dictamen d'expedient de modificació núm. 10 del Pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2019.

4.- Dictamen de resolució per a l'adjudicació del contracte de serveis de manteniment de les portes automàtiques instal·lades a les dependències de l'Ajuntament.

5.- Dictamen d'aprovació de l'expedient de contractació per a l'adjudicació per procediment obert simplificat del contracte de serveis de verificació anual del correcte funcionament de les 25 instal·lacions de parallamps ubicades en dependències municipals de l'Ajuntament i manteniment correctiu.

6.- Dictamen d'aprovació de l'expedient de contractació per a l'adjudicació del contracte de serveis de prevenció i control de la legionel·losi al reg per aspersió del municipi.

DESENVOLUPAMENT URBÀ I HABITATGE
7.- Dictamen d'aprovació provisional del Pla especial urbanístic per la implantació d'una estació de servei a l'avinguda de la Via Augusta, 103-117 (Expedient núm. 29515/2017 - 82003/17).

CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT
8.- Dictamen de modificació de la plantilla de personal laboral del Patronat Municipal d'Educació.

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS
9.- Moció del grup municipal de Cs Sant Cugat per millorar la seguretat als Túnels de Vallvidrera.

10.- Moció del grup municipal de Junts per Sant Cugat per declarar formalment Sant Cugat del Vallès en situació d'emergència climàtica ambiental.

11.- Moció del grup municipal de Junts per Sant Cugat de suport a la declaració del 'Parlament de les dones'.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
12.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern.

13.- Precs, preguntes i interpel·lacions.

Data: dilluns, 22/jul, 16:00h
Lloc: Sala de plens de l'Ajuntament (pl. de la Vila, 1)
Organitza: Ajuntament

  • Comparteix:

Aconsegueix els vídeos de Cugat TV en DVD

Mira el catàleg de la Botiga de cugat.cat