Ple: Sessió de gener

Hora: 16:00h politica

Pots seguir el ple municipal a la web de Cugat Mèdia, al Facebook Live de Cugat Mèdia i al nostre Twitter.

Ordre del dia de ple municipal ordinari del mes de gener de 2020

DESPATX D'OFICI
1.- Proposta de ratificació Decret d'Alcaldia sobre trasllat data celebració Ple ordinari.

2.- Proposta d'aprovació dels esborranys de les actes dels Plens de dates 16 de desembre de 2019 (ordinària) i 13 de gener de 2020 (extraordinària d'urgència).

3.- Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d'alcaldia així com els dels organismes autònoms del Patronat Municipal d'Educació, de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC) i de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI).

PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT
Serveis Urbans, Mobilitat i Transport
4.- Exclusió d'empresa del procediment de licitació per a l'adjudicació del contracte de serveis de prevenció i control de la legionel·losi al reg per aspersió del municipi.

DESENVOLUPAMENT URBÀ I HABITATGE
5.- Ratificació Decret d'al·legacions al Pla director urbanístic del Centre direccional de Cerdanyola del Vallès, tramitat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona. (Exp. núm. 27833/2017 – UP00/17/02).

6.- Verificació de text refós de la modificació puntual del Pla General Metropolità per la implementació de mesures per l'increment del parc d'habitatge protegit a Sant Cugat del Vallès. (Exp. núm. 32504/2018 - 83008/18).

7.- Dictamen per la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 5.543 de 12.12.2019 de compareixença municipal en el RCA núm. 530/2019 - Expedient 39344/2019.

8.- Dictamen per la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 5.542 de 12.12.2019 de compareixença municipal en el RCA núm. 321/2019 – Expedient 39156/2019.

9.- Dictamen per la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 5.541 de 12.12.2019 de compareixença municipal en el RCA núm. 420/2019 - Expedient 36149/2019.

10.- Dictamen per la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 5.540 de 12.12.2019 de compareixença municipal en el RCA núm. 421/2019 - Expedient 39513/2019.

11.- Dictamen per la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 5.536 de 12.12.2019 de compareixença municipal en el RCA núm. 422/2019 - Expedient 39522/2019.

12.- Dictamen per la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 5.535 de 12.12.2019 de compareixença municipal en el RCA núm. 419/2019 - Expedient 34979/2019.

13.- Dictamen per la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 5.582 de 13.12.2019 de compareixença municipal en el RCA núm. 536/2019 - Expedient 40462/2019.

14.- Dictamen per la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 5.581 de 13.12.2019 de compareixença municipal en el RCA núm. 519/2019 - Expedient 41451/2019.

15.- Dictamen per la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 5.580 de 13.12.2019 de compareixença municipal en el RCA núm. 535/2019 - Expedient 40650/2019.

16.- Dictamen per la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 5.579 de 13.12.2019 de compareixença municipal en el RCA núm. 518/2019 - Expedient 41486/2019.

BON GOVERN, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
Participació
17.- Creació del Consell de Barri Nucli Antic i modificació del mapa de consells de barri.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS
18.- Moció de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra les dones.

19.- Moció per la creació de la Comissió especial de suggerències i reclamacions.

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS
20.- Moció del grup municipal de Junts x Sant Cugat en contra del decret digital.

21.- Moció del grup municipal de Junts x Sant Cugat per a que la gent gran pugui gaudir d'un nou Casal al centre.

22.- Moció del grup municipal de Junts x Sant Cugat per posar en marxa una línia de bus nocturn.

23.- Moció del grup municipal de Ciutadans de reprovació i dimissió de l'actual Síndic de Greuges en funcions, Sr. Rafael Ribó.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
24.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern.

25.- Precs, preguntes i interpel·lacions.

Hora: 16 h (a les 20 hores, audiència pública)

Data: dilluns, 27/gen, 16:00h
Lloc: Sala de plens de l'Ajuntament (pl. de la Vila, 1)
Organitza: Ajuntament

  • Comparteix:

Aconsegueix els vídeos de Cugat TV en DVD

Mira el catàleg de la Botiga de cugat.cat