OPINIÓ

Columnes opinió :: Ariadna Sierra

Opinió :: Ariadna Sierra

No és ciutat per a justos

Ariadna Sierra

No és ciutat per a justos

Aquests darrers dies, Sant Cugat ha aparegut al capdavant de les ciutats catalanes de més de 20.000 habitants amb la renda per càpita més elevada. A més, hi ha poc atur i una elevada esperança de vida. Ja ho diu el tòpic: és una ciutat de pijos.

Ariadna Sierra | Publicat: el 27/maig | Opinió