caquistocracia

La majoria de terminologia en aquest àmbit prové del grec antic / Foto: AdiJapan (CC-BY 2.5)

Saps què és la caquistocràcia?


Albert Prat | Publicat: el 16/nov/19 | Podcast | Escolta-ho