Còpies

Còpies de vídeos emesos a Cugat diari i Cugat tv que no apareixen a la botiga

 

Cost de la còpia

 

El preu inclou el suport. Se serveix SEMPRE amb format DVD (MPEG2)

Per a centres docents i entitats sense ànim de lucre s'aplica un descompte del 15%.

Cugat.cat es reserva el dret de no lliurar certes produccions per interessos estratègics i econòmics de l’empresa.

 

Forma de pagament

La forma de pagament habitual és a través de transferència bancària i el lliurament es fa a la seu local de Cugat.cat. Es pot pagar també en aquesta mateixa seu en el moment de recollir la còpia. El servei de missatgeria anirà a càrrec de l’empresa o persona sol·licitant.

Forma de sol·licitud

Per demanar còpies d'aquests muntatges cal enviar un e-mail a botiga@cugat.cat amb l'assumpte 'Còpies de vídeos'. Al cos de l'e-mail cal enviar la url que apareix durant la reproducció del vídeo i les seves dades personals. L'equip de la botiga es posarà en contacte amb els sol·licitants.


Condicions de cessió

Les còpies cedides només es podran destinar a visionats privats, en usos particulars o docents. Les imatges no podran tenir cap ús comercial, ni es podran reproduir, cedir a tercers, manipular o exhibir públicament sense l’autorització expressa de Cugat.cat.