clima

Imatge de la piscina del Parc Central / Foto: Cugat Mèdia

Sant Cugat supera els 36 graus entre ombres, piscines i aires condicionats


Anna González / Carlota Muntad | Publicat: el 22/juliol | Societat