optica mira-sol

Jordi Martínez i Mireia Soler / Foto: Cugat Mèdia

"És millor perdre una venda que un client"


Maria Bragós / Sergio Morales | Publicat: el 26/juliol | Societat