PLENS

Detall punt del ple

Moció del grup municipal Popular contra la inseguretat ciutadana a les Planes.

Resultat: Rebutjat

21 vots en contra
4 a favor

Àmbit: MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALSEscolta-ho