PLENS

Detall punt del ple

Proposta de ratificació de Decret d’Alcaldia, núm. 1410/2011, relatiu a formulació de requeriment previ article 44 Llei 29/1998, contra delimitació entre els municipis del Papiol i de Sant Cugat del Vallès.

Resultat: Aprovat

22 vots a favor
2 abstencions

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho