PLENS

Detall punt del ple

Proposta de formulació d’al·legacions davant l’Ajuntament del Papiol en relació a la Modificació puntual del Pla Especial del cementiri de Roques Blanques (Expedient núm. UP00/11/09).

Resultat: Aprovat

22 vots a favor
2 abstencions

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho