PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació Text Refós Pla Especial de Modificació del Règim d’usos de les parcel·les del Polígon III del Pla Especial de Sant Mamet amb la zonificació de 22B/OV. (Exp. núm. 81/009/06).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Territori

Presentat per: Equip de governEscolta-ho