PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de la liquidació de pressupost 2007 de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms.

Resultat: Aprovat

Àmbit: Economia i Organització

Presentat per: Equip de governEscolta-ho