PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació de delegació a la Junta de Govern Local de la competència sancionadora de faltes greus i molt greus en matèria de gossos perillosos

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Medi ambient, Valors cívics i Mobilitat

Presentat per: Equip de governEscolta-ho