PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació provisional de la Transcripció i Modificació puntual del planejament vigent a escala 1/1000 a l’àmbit del Pla del Vinyet. (Exp. núm. 83006/10).

Resultat: Aprovat per unanimitat

22 vots a favor

Àmbit: TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITATEscolta-ho