PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació de Text Refós de modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona a l’àmbit de Sant Cugat del Vallès. (Exp. núm. 83009/09).

Resultat: Aprovat

22 vots a favor
1 abstenció

Àmbit: TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITATEscolta-ho