PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació Text Refós Modificació puntual de l’Ordenança Metropolitana de Rehabilitació (Exp. núm. 83008/09).

Resultat: Aprovat per unanimitat

23 vots a favor

Àmbit: TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITATEscolta-ho