PLENS

Detall punt del ple

Proposta de ratificació acord relatiu a formulació d’al·legacions envers l’informe de la Direcció General de Comerç relatiu al projecte de delimitació de la trama urbana consolidada del municipi

Resultat: Aprovat per unanimitat

23 vots a favor

Àmbit: TERRITORI, MEDI AMBIENT I MOBILITATEscolta-ho