PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació de cessió gratuïta de terrenys i de novació subjectiva del Conveni de Can Monmany. (Exp. núm. 83002/06)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho