PLENS

Detall punt del ple

Proposta de resolució d’expedient de dret de superfície a la Carretera de Rubí. (Exp. núm. 82002/05)

Resultat: Aprovat

15 a favor 10 abstencions

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho