PLENS

Detall punt del ple

Proposta de ratificació recurs previ davant la Generalitat de Catalunya en resolució de la Trama Urbana Consolidada de Sant Cugat del Vallès. (Exp. núm. UP00/10/04)

Resultat: Aprovat

24 a favor

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho