PLENS

Detall punt del ple

Proposta de resolució expedient de delimitació entre els termes municipals de Rubí i Sant Cugat del Vallès.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho