PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació del Reglament del Consell Assessor d’Urbanisme Municipal de Sant Cugat del Vallès.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho