PLENS

Detall punt del ple

Dictamen d'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità als àmbits de la Floresta i Valldoreix. (Exp. núm. 83005/18)

Resultat: Retirat

Àmbit: Territori, Medi Ambient i Participació Ciutadana

Presentat per: Equip de governEscolta-ho