PLENS

Detall punt del ple

Dictamen de modificació de la plantilla de personal vigent per a l'exercici 2019 per a l'amortització de places i llocs de treball de direcció pública professional. (Exp. 10155/2019)

Resultat: Aprovat

A favor: PDeCAT-Demòcrates, ICV-EUiA i el regidor no adscrit Xavier Cortés
Abstencions: CUP-PC, Cs, ERC-MES, PSC, PP i el regidor no adscrit Dimitri Defranc

Àmbit: Polítiques de Cicle de Vida, Progrés Social i Habitatge

Presentat per: Equip de governEscolta-ho