PLENS

Detall punt del ple

Aprovació de la modificació parcial dels preus públics del Grup IX per la prestació de serveis i cessió d'espais del Museu municipal per a l'any 2021. (Exp. 38737/2020)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de govern