PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte del Decret d'Alcaldia núm. 680/2021, de data 24.02.2021, de "Proposta de resolució d'adjudicació de contractes tramitats per procediment d'emergència com a conseqüència de l'emergència sanitària segons el Reial Decret núm. 463/2020, del 14.03.2020, de declaració d'estat d'alarma a tot el territori nacional". (Exp. 5934/2021)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de govern