PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 214/2016 - Exp. 6075/2021 - Joan Antoni Muñoz Hidalga - Resolució 04.08.2016 – Aprovació definitiva de la Modificació puntual i transcripció a escala 1/1000 del Pla General Metropolità de Barcelona a l'àmbit de Can Barata del municipi de Sant Cugat del Vallès.

Resultat: Dació de compte

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho