PLENS

Detall punt del ple

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic a l'àmbit del Cafè Catalunya (Exp. núm. 20778/2022)

Resultat: Aprovat

Cs s'absté i Junts vota en contra.

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho