PLENS

Detall punt del ple

Aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació que afecta la finca situada a l'avinguda d'Emeterio Escudero, 11, 08198 de Sant Cugat del Vallès, expedient UA96/21/07 (N418-3976/2021). (Exp. 3976/2021)

Resultat: Aprovat

Cs i la regidora no adscrita s'abstenen.

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho