PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació per a l'adjudicació per procediment obert harmonitzat del subministrament, instal·lació i configuració d'una Plataforma d'analítica de dades i matricules basada en la informació de càmeres. (Exp. 50096/2022)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: BON GOVERN, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ

Presentat per: Equip de governEscolta-ho