PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de la depuració de saldos comptables procedents d’exercicis tancats i de les liquidacions pressupostàries corresponents a l’exercici 2019 de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms

Resultat: Dació de compte

Àmbit: Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat i Seguretat

Presentat per: Equip de governEscolta-ho