PLENS

Detall punt del ple

Ratificació del Decret d’alcaldia núm. 1218/2020 de data 7.4.2020 d’aprovació de l’expedient de modificació núm. 4 del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2020

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat i Seguretat

Presentat per: Equip de governEscolta-ho