PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'aprovació esborrany acta Ple de data 15 de novembre de 2010.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Despatx d'ofici